Homeopathie

Klassieke homeopathie is een natuurlijke, veilige, zachtzinnige, effectieve, wetenschappelijk onderbouwde en duurzame geneeswijze.

Het zelfgenezend vermogen/immuunsysteem wordt door een homeopathische behandeling dusdanig beinvloed en aan het werk gezet, dat het in staat is om de ziektetoestand weer zelf op te ruimen.

Homeopathische middelen veroorzaken nauwelijks tot geen bijwerkingen (soms is er een beginreactie, die geeft aan dat het middel werkt en kan heel makkelijk door de homeopaat beheerst worden), ze hoeven niet langdurig gebruikt te worden en ze zorgen ervoor dat de patient zich daadwerkelijk beter gaat voelen. Dat is waar de homeopathie naar streeft.

Ieder mens is uniek, in uiterlijk, innerlijk, klachtenpatronen, gewoontes, reacties op de omgeving en op gebeurtenissen en op die totaliteit baseert de homeopaat de keuze van het middel. Dat volkomen bij u passende middel zal uw zelfgenezend vermogen stimuleren om de verstoring die er aan uw klachten ten grondslag ligt op te lossen. Daardoor zult u zich beter gaan voelen.

Homeopathische middelen zijn door iedereen te gebruiken, jong en oud en geschikt voor behandeling van iedere klacht, acuut of chronisch, licht of ernstig. Natuurlijk is het wel zo dat bij de constatering van aanwijzingen voor mogelijk ernstige aandoeningen ik u altijd zal doorverwijzen naar de reguliere geneeskundigen, meestal uw huisarts.

De middelen zijn geen belasting voor het milieu, worden niet op dieren getest en kunnen veilig gebruikt worden in combinatie met andere medicatie. Ze hebben ook geen nadelige invloed op de werking van reguliere medicatie.