Tarieven 2021

TARIEVENLIJST HOMEOPATHISCHE BEHANDELING

BehandelingPrijs
Eerste consult, duur ca. 1 ½ uur€ 95,00
Vervolgconsult, duur ca 1 uur€ 85,00
Acuut (telefonisch) consult€ 45,00
Herhaal- of vervolgrecept telefonisch€ 25,00
Kennismakingsconsult (15 minuten)€ 0,00

De tarieven zijn inclusief consult, uitwerking en homeopathische middelen. Afzeggen van de afspraak kan tot 24 uur van te voren kosteloos, bij later afzeggen wordt de consultprijs in rekening gebracht.

Beroepsvereniging

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging Kwaliteitstherapeuten en CAT Vergoedbaar. Deze zijn aangesloten bij de koepelorganisatie RBCZ. Alle bij de vereniging aangesloten therapeuten zijn getoetst door de registratiecommissie. Er zijn opleidingseisen die aan hoge kwaliteitseisen dienen te voldoen. Daarnaast wordt de registratie steeds voor een jaar verleend, er zijn namelijk ook nascholingseisen waaraan de therapeut moet voldoen. Verder wordt de therapeut gevisiteerd. De beroepsvereniging beoordeelt of de praktijk voldoet aan de gestelde eisen.

CATvergoedbaar | Vergoedbare CAT-therapeuten

kwaliteits therapeuten | complementaire kwaliteits therapeuten

www.rbcz.nu

www.rbcz.nu

Dit register garandeert en controleert de kwaliteit van de aangesloten behandelaars. Homeopathische consulten vallen onder de aanvullende verzekering en worden daarom niet verrekend met je eigen risico.

Check bij je eigen verzekering of die homeopathische consulten vergoedt. Misschien heb je geen aanvullende verzekering die een deel van de kosten vergoedt. Misschien schrikken de tarieven je in eerste instantie af.

Bedenk dan echter dat je gezondheid ook je eigen verantwoordelijkheid is en een eigen investering vergt. Een constitutionele homeopathische behandeling bestaat daarnaast uit consulten die over het algemeen niet heel frequent plaatsvinden, er zit vaak maanden tussen opeenvolgende afspraken, want het effect van zo’n behandeling heeft tijd nodig om zich volledig te ontplooien. En de eerste stap naar je beter voelen is ook dat je beseft dat jouw gezondheid die financiële investering waard is.

Klachtenregeling

Natuurlijk kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over de behandeling. Wanneer je een klacht hebt, laat het me weten. Ik zal mijn best doen samen met jou tot een oplossing te komen. Wanneer we er echt niet uitkomen kunnen we ons wenden tot de eigen geschillencommissie van de beroepsvereniging, de GAT (Geschillen Alternatieve Therapeuten), een door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende non-profit WKKGZ geschilleninstantie.

Ik val als Kwaliteitstherapeut onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie
Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke
Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling
zie https://gatgeschillen.nl/

(www.gatgeschillen.nl/)

Ik val als bij het RCBZ geregistreerde therapeut onder het tuchtrecht van de Stichting TCZ (Tuchtcollege Complementaire Zorg).

Gerelateerde afbeeldingsdetails bekijken

Stichting TCZ – Home