Tarieven 2020

  • De bedragen zijn inclusief uitwerking na het consult, middelen en eventuele korte ondersteuning, telefonisch of via mail/whatsapp.
  • Afspraken afzeggen tot 24 uur van tevoren kan kosteloos. Wanneer de afzegging korter dan 24 uur voor de afspraak plaatsvindt, worden de kosten van het consult in rekening gebracht.
  • De meeste verzekeraars vergoeden in de aanvullende verzekering een deel van een homeopathisch consult, check hiervoor de voorwaarden van je aanvullende verzekering.
  • Wanneer het te belastend is, kan een consult in twee delen worden gefactureerd.
  • Een online consult behoort ook tot de mogelijkheden, natuurlijk volgens de AVG-richtlijnen. Neem contact met mij op om te bespreken of dit voor jouw klachten een optie is. Voor een online consult gelden dezelfde tarieven.

TARIEVENLIJST HOMEOPATHISCHE BEHANDELING

BehandelingPrijs
Eerste consult, duur ca. 1 ½ uur€ 100,00
Vervolgconsult, duur ca 1 uur€ 85,00
Acuut (telefonisch) consult€ 45,00
Herhaal- of vervolgrecept telefonisch€ 25,00
Kennismakingsconsult (15 minuten)€ 0,00

Beroepsvereniging

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging CAT, Collectief Alternatieve Therapeuten. De CAT is ondergebracht bij de koepelorganisatie RBCZ. Alle bij de vereniging aangesloten therapeuten zijn getoetst door de registratiecommissie. Er zijn opleidingseisen die aan hoge kwaliteitseisen dienen te voldoen. Daarnaast wordt de registratie steeds voor een jaar verleend, er zijn namelijk ook nascholingseisen waaraan de therapeut moet voldoen. Verder wordt de therapeut gevisiteerd. De beroepsvereniging beoordeelt of de praktijk voldoet aan de gestelde eisen. (www.catcollectief.nl/)

Vergoeding zorgverzekeraars

De meeste zorgverzekeraars vergoeden gedeeltelijk de klassieke homeopathische behandeling. Voorwaarden zijn dat je aanvullend verzekerd bent en dat de homeopaat is aangesloten bij een beroepsgroep voor klassiek homeopaten. Alle homeopaten die bij de CAT zijn aangesloten staan in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (www.rbcz.nu). Dit register garandeert en controleert de kwaliteit van de aangesloten behandelaars. Homeopathische consulten vallen onder de aanvullende verzekering en worden daarom niet verrekend met je eigen risico.

Misschien heb je geen aanvullende verzekering die een deel van de kosten vergoedt. Misschien schrikken de tarieven je in eerste instantie af.

Bedenk dan echter dat je gezondheid ook je eigen verantwoordelijkheid is en een eigen investering vergt. Een constitutionele homeopathische behandeling bestaat daarnaast uit consulten die over het algemeen niet heel frequent plaatsvinden, er zit vaak maanden tussen opeenvolgende afspraken, want het effect van zo’n behandeling heeft tijd nodig om zich volledig te ontplooien. En de eerste stap naar je beter voelen is ook dat je beseft dat jouw gezondheid die financiële investering waard is.

Klachtenregeling

Natuurlijk kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over de behandeling. Wanneer je een klacht hebt, laat het me weten. Ik zal mijn best doen samen met jou tot een oplossing te komen. Wanneer we er echt niet uitkomen kunnen we ons wenden tot de eigen geschillencommissie van de beroepsvereniging, de GAT (Geschillen Alternatieve Therapeuten), een door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende non-profit WKKGZ geschilleninstantie. (www.gatgeschillen.nl/)